İvedik Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, inovasyon, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde faydalanabilecekleri kamu teşvik ve destekleri konusunda farkındalığı oluşturulmak ve proje yazımında teknik destek verilmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde “Endüstriyel Tasarım ve Ticarileştirme Merkezi” ve Türk Patent Enstitüsü ile yapılan protokolle “TPE Patent Destek Ofisi” İvedik Teknoloji Transfer Ofisine bağlı olarak faaliyete geçmiş.

Küreselleşen dünya ekonomisiyle oluşan yeni rekabet koşulları, işletmelerin ürün farklılaştırması, fiyat avantajının sağlanması, paketlenmesi ve sunumu, marka kimliğinin oluşturulması gibi konularda değişik stratejiler geliştirmelerine sebep olmuştur. Ürünlerin muadillerinden farklılaştırıp marka kimliği oluşturularak tüketiciler tarafından tercih edilirliğini yükseltmek, uygun tasarım çalışması ile üretim maliyetinin düşürülmesi, kolay ambalajlanması gibi konular ise endüstriyel tasarım ile mümkün olmaktadır.

 

Fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalığı artırılmasına yönelik olarak Türk Patent Enstitüsü, fikir sahiplerinin bilgilendirilmesini ve fikri mülkiyet hakkı başvurularına yönlendirilmesini Patent Destek Ofisleri ile sağlamaya çalışmaktadır. İvedik OSB Patent Destek Ofisi 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü ile İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile İvedik Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde faaliyete geçmiştir.