TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Programın Amacı

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Uygun Başvuru Konuları

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Program Süresi

36 ay

Destek Üst Limit

-

Destek Oranı

%60

Desteklenecek Giderler

Personel giderleri. Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri. Malzeme ve sarf giderleri. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri. Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Desteklenmeyecek Giderler

-