1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

TPE, WIPO, EPO, JPO veya USPTO’dan herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu Uygulama Esasları kapsamında öngörülen desteklerden faydalanabilirler. 

Programın Amacı

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması.

Desteklenecek Giderler

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

Araştırma Raporu giderleri, İnceleme Raporu giderleri, Vekil kullanılan başvurulara vekil giderleri, Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilmesi.

 

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

Başvuru veya Araştırma Raporu giderleri, İnceleme Raporu giderleri EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü.

 

Ulusal Patent Destekleri

Araştırma Raporu Desteği

TPE

TPE Araştırma ücreti

Rusya Patent Ofisi

Rusya Araştırma ücreti

İsveç, Avusturya, Danimarka Patent Ofisleri

400.-€

İnceleme Raporu Desteği

TPE

TPE 1. İnceleme ücreti

Rusya Patent Ofisi

Rusya 1. İnceleme ücreti

İsveç, Avusturya, Danimarka Patent Ofisleri

400.-€

Patent Başvurusu Vekil Desteği

250.-TL

Ulusal Patent Tescil Ödülü

3.000.-TL

Ulusal Patent Tescil Vekil Ödülü

2.000.-TL

Uluslararası Patent Destekleri

Patent Başvuru Desteği

EPO5

4.000.-TL

PCT6

2.000.-CHF

JPO7 , USPTO8

4.000.-TL

İnceleme Raporu Desteği

USPTO

5.000.-TL

EPO

5.000.-TL

JPO

10.000.-TL

PCT üyesi diğer ülkelere yapılan başvuru

5.000.-TL

Patent Tescil Ödülü

USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil

10.000.-TL