Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir.

Programın Amacı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 

Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Uygun Başvuru Konuları

yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır

Program Süresi

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay, 

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Destek Üst Limit

Ar-Ge ve İnovasyon Programı 750.000 TL

Endüstriyel Uygulama Programı 818.000 TL

Destek Oranı

%75

Desteklenecek Giderler

Kira giderleri, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri, personel giderleri, başlangıç sermayesi giderleri, proje geliştirme giderleri desteklenir.

Desteklenmeyecek Giderler

 

Diğer Önemli Bilgiler

Desteklenecek gider kalemlerinin üst limitlerine aşağıda ulaşabilirsiniz.