Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarım; bir ürünün tamamının ya da bir parçasının çizgi, şekil, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümüdür. Nitelikli bir endüstriyel tasarım, tüketici ihtiyaç ve problemlerini gidermeye yönelik; işlevsellik, estetik, ergonomik çözümler sunmasının yanı sıra, üreticinin üretim yöntem ve olanaklarını, seri üretimde maliyetlerin düşürülmesini ve pazarlanabilirliğini de göz önünde bulundurur.

Teknik bakımdan aynı kalitede olan iki ürün arasında müşteri tercihinde ürünün tasarımı büyük rol oynamaktadır. Bazen de tasarım müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir.Denilebilir ki, genelde müşteriler önce markaya sonra da ürünün tasarımına bakarak satın alma kararı vermektedirler.Bu anlamda tasarıma yüklenen amaç, ürünün işlevselliğine katkıda bulunmak ve ürünün görünümünü değiştirerek pazarlamaya yardımcı olmaktır.

Serbest rekabet ortamında işletmeler, müşteri memnuniyetini sağlamak için reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım ile öne çıkarmaktadırlar. Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla yarışta öne çıkmak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ürün kalitesinin artırılması, etkin pazarlama faaliyetleri ile yapılabileceği gibi günümüz ekonomisinde tasarım özellikleri de tüketiciler tarafından ürünün tercih edilme sebebi olmuştur.Endüstriyel tasarım ile marka kimliği oluşturulan ürünler ile bu hedefe ulaşmış birçok kuruluş bulunmaktadır.

Endüstri ürünleri tasarımcısı, tasarım sürecinde tüketici ihtiyaçlarını, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine ya da yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra değerlendirilmesine kadar birçok aşamaya katkıda bulunur. Tasarım sürecinde hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, pazar payı, hedef kitle gibi kaygılarını hem de kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gözetilmelidir.