Fuar Katılım Desteği

Uygun Başvuru Sahipleri

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonu olması gereklidir.

Programın Amacı

Şirketlerin ve üretici/imalatçı organizasyonların yurt dışı fuarlara katılımlarını sağlamak, tanıtımlarını yapmalarını sağlamak ve ihracatlarını geliştirmek.

Destek Üst Limit

  • Organizasyon Katılım
    • Genel Nitelikli      :10.000 $
    • Sektörel Nitelikli  : 15.000 $
  • Bireysel Katılım

15.000 $

Destek Oranı

%50

Desteklenecek Giderler

  • Nakliye harcamaları,
  • Stant harcamaları,
  • Fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası
  • Stantlarında görevlendirecek; 50 m2’lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla 2 temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla 3 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Diğer Önemli Bilgiler

Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stant metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

 

İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve katılımcılarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.