KOSGEB - Genel Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Tüm sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler başvurabilir.

Programın Amacı

 Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Konuları

 

Program Süresi

3 Yıl

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limit

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

 DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

 
 

1

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

 

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

 

3

Tanıtım Desteği

15.000

 

4

Eşleştirme Desteği

15.000

 

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

 

6

Danışmanlık Desteği

15.000

 

7

Eğitim Desteği

10.000

 

8

Enerji Verimliliği Desteği

50.000

 

9

Tasarım Desteği

15.000

 

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

 

11

Belgelendirme Desteği

10.000

 

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

 

13

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 

14

Gönüllü Uzmanlık Desteği

10.000

 

15

Lojistik Desteği

20.000

 

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %50

3. ve 4. Bölgelerde %60

Desteklenecek Giderler

Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği , Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Bağımsız Denetim Desteği

 

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

 

1

Yurt İçi Fuar Desteği

 

30.000

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

 

10.000

3

Tanıtım Desteği

 

15.000

4

Eşleştirme Desteği

 

15.000

5

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

 

20.000

6

Danışmanlık Desteği

 

15.000

7

Eğitim Desteği

 

10.000

8

Enerji Verimliliği Desteği

 

50.000

9

Tasarım Desteği

 

15.000

10

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

 

20.000

11

Belgelendirme Desteği

 

10.000

12

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

 

20.000

13

Bağımsız Denetim Desteği

 

10.000

14

Gönüllü Uzmanlık Desteği

 

10.000

15

Lojistik Desteği

 

20.000