Girişimcilik Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

Girişimciler 

İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Amacı

Girişimciliğin desteklenmesi

Girişimciliğin yaygınlaştırılması

Başarılı işletmelerin kurulması

 

Uygun Başvuru Konuları

Şirket kurucu ortaklarından birinin (en az %30 ortaklı payı olmalı) Girişimcilik Sertifikası sahibi olduğu işletmeler Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı Formunu doldurarak başvuru yapabilirler.

Program Süresi

2 yıl

Destek Üst Limit

Geri ödemesiz 50.000 TL

Geri ödemeli 100.000 TL

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %60

3. , 4. , 5. ve 6. Bölgelerde %70

Desteklenecek Giderler

Destek Unsuru

 

Üst Limit (TL)

1 ve 2. Bölge Destek Oranı (%)

3,4,5,6. Bölge Destek Oranı (%)

 

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

2.000

%100

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

18.000

60

(Kadın girişimci, gazi, birinci derece şehit yakını, veya engelli girişimciye %80)

70

(Kadın girişimci, gazi, birinci derece şehit yakını, veya engelli girişimciye %80)

 

İşletme Giderleri Desteği

30.000

 

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000