Misyon

İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler arasında işbirliklerini geliştirerek, kamu destek mekanizmalarıyla finanse edilen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde işletmelerin üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmesi vebölgede yüksek katma değerliürünlerin üretilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda İvedik TTO’nunmisyonu;