Patent/Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini satılmasını, kullanılmasını ve ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakkıdır.

Koruma süresi başvuru tarihi itibariyle başlar ve incelemeli patent için 20, faydalı model için 10 yıl boyunca koruma devam eder.

Patentlenebilirlik kriterleri; yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir. Yenilik; buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmamasıdır. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Buluş Basamağı; buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelir. Sanayiye Uygulanabilirlik; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olmasıdır.

Sahip olunan fikrin yukarıda tanımlanan tekniğin bilinen durumu kriterini yerine getiremediği, ancak buluşun yeni olduğu düşünülen durumlarda faydalı model tescili yapılabilir.

Patent/Faydalı Model Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayınız…

 

Marka

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerindenayırt etmeyisağlaması koşuluyla kişi adlarıdahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, mallarınbiçimi veyaambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen,baskı yoluylayayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete marka denir.

a) Ortak Marka:Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun malveyahizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme ye yara yan işarettir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerinortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etme ye yara yanişarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/ veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerinmallarından a yırt etme ye yarayan işarettir.

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunangerçek veyatüzel kişiler başvuru hakkına sahiptir. Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onaryıllık dönemlerhalinde uzatılabilir.

 

Tasarım Tescili

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütününe tasarım denir.

Endüstriyel Tasarım Tescili, tüketiciler tarafından bilinen ve kullanılan tasarımların dışında, farklı dizayn edilen ürünlerin yeni ve özgün tasarımları sahibine ticari olarak avantaj sağlaması içintescil edilen tasarımın izinsiz üretilmesini engellemesidir. Ticari hayatta markaya rekabet üstünlüğü veren endüstriyel tasarımlar, taklidine imkân verildiği takdirde ise rekabette önemli dezavantaja neden olur. Firmalar rekabetin kötü etkilerinden korunmak için ve en önemlisi rekabette üstün olmak için endüstriyel tasarım üretmeli ve bu yeniliklerini endüstriyel tasarım tescili ile koruma altına almalıdırlar.