TÜBİTAK 1602 – Patent Destek Programı

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının arttırılması amaçlanır.

Destek programı kapsamında Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

verilir.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

verilir.

 

TÜBİTAK Patent Destek Programı Kapsamında Gerçek ve Tüzel Kişilere Sağlanacak Hibe Destek ve Ödül Tutarları Tablosu

 

Ulusal Patent Destekleri

Araştırma Raporu Desteği

TPE

TPE Araştırma ücreti

Rusya Patent Ofisi

Rusya Araştırma ücreti

İsveç, Avusturya, Danimarka Patent Ofisleri

400.-€

İnceleme Raporu Desteği

TPE

TPE 1. İnceleme ücreti

Rusya Patent Ofisi

Rusya 1. İnceleme ücreti

İsveç, Avusturya, Danimarka Patent Ofisleri

400.-€

Patent Başvurusu Vekil Desteği

250.-TL

Ulusal Patent Tescil Ödülü

3.000.-TL

Ulusal Patent Tescil Vekil Ödülü

2.000.-TL

 

Patent Başvuru Desteği

EPO

4.000.-TL

PCT

2.000.-CHF

JPO , USPTO

4.000.-TL

İnceleme Raporu Desteği

USPTO

5.000.-TL

EPO

5.000.-TL

JPO

10.000.-TL

PCT üyesi diğer ülkelere yapılan başvuru

5.000.-TL

Patent Tescil Ödülü

USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil

10.000.-TL

 

 

 

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi

 

KOSGEB Genel Destek Programı - Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderleri,

TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri, için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi aşamaz. Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletme, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan öncewww.kosgeb.gov.trinternet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu ve talep edilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

İşletme, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu ve talep edilen belgeleri Uygulama Birimine sunar. İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınınınilanından sonrave/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. DestekÖdeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur. Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşunbanka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

Başvuru için: http://www.kosgeb.gov.tr/ostim/page.aspx?id=116

 

TPE’nin www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanan güncel ücretler.

TPE’nin www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanan güncel ücretler.

TPE’nin www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanan güncel ücretler.

TPE’nin www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanan güncel ücretler.

EPO: Avrupa Patent Ofisi.

PCT: Patent İşbirliği Anlaşmasına uygun olarak yapılan patent başvurusu

JPO: Japonya Patent Ofisi

USPTO: ABD Patent Ofisi