Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Söz konusu kişi ya da kuruluş sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.
Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi telif eserleri de denen alanı kapsar. Fikri mülkiyetin konusu bir fikri üründür.

Sınai  mülkiyet ise; sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların  ve çalışmaların yaratıcısı adına veürünlerin ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece sahiplerin, ürünün üçüncü kişilerce üretilmesini ya da satılmasını engelleme hakkınabelirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

Fikri mülkiyet hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddiolmayan mallardır. Fikri mülkiyet hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.Fikri mülkiyet haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Yani, sadece fikrin tescil işleminin yapıldığı ülkede koruma sağlanabilir.