İvedik Patent Destek Ofisi Vizyon

Düzenleyeceği eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla İvedik Organize Sanayi Bölgesini fikri mülkiyet haklarının önemini ve getirisini özümsemiş, ürün ve hizmetin yanı sıra fikirlerin de ticarileştirildiği, üretilen ürün ve fikirlerin patent ve tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği bölge konumuna gelmektir.