Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Uygun Başvuru Sahipleri

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye işletmeler.

Programın Amacı

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Konuları

İşletmeler, Bakanlıkça açıklanan Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere yönelik masrafları için destek başvurusunda bulunabilir.

Destek Üst Limit

Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 $ olmak üzere yıllık en fazla 250.000 $

Destek Oranı

%50

Desteklenecek Giderler

Müracaat ve doküman inceleme giderleri

Belgelendirme tetkik giderleri

İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

Test/analiz raporu giderleri

Zorunlu Kayıt Ücretleri

Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Desteklenmeyecek Giderler

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Yol masrafları

Gözetim bedeli

Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri