Endüstriyel Tasarım Merkezinin Geliştirilmesi ve Prototip Uygulama Merkezi Projesi

Hibe Programı:

İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı

Sözleşme No:

TR51/15/İLTEK /0006

Proje Adı:

Endüstriyel Tasarım Merkezinin Geliştirilmesi ve Prototip Uygulama Merkezi Projesi

Hibe Makamı:

Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

28.07.2015/ 28.07.2016

Proje Süresi:

12 ay

Proje Web Sitesi:

-

Projenin Genel Amaçları:

 

• 2012 yılında hizmete açılan Endüstriyel Tasarım Merkezinin geliştirilerek daha fazla firmaya yapılan çalışmanın niteliğideğişmeden kaliteli tasarım hizmeti sağlanması.

• Endüstriyel Tasarım Merkezinde ya da firmalar tarafından tasarlanan ürünlerin seri üretime geçmeden önce tasarım aşamasında fark edilemeyen hata, eksik ya da kusurların tespit edilmesi için prototiplerinin uygun maliyet ve zamanda alınabileceği Prototip Uygulama Merkezinin kurulması.

Proje Çıktıları:

Endüstriyel Tasarım Merkezinin Geliştirilmesi: İvedik Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde 2012 yılından itibaren bir uzmanla çalışmalarını sürdüren merkezin, 3 endüstriyel tasarım uzmanının çalışabileceği ofis ortamı hazırlanacaktır.

Prototip Uygulama Merkezinin Kurulması:Endüstriyel Tasarım Merkezinde tasarlanan ürünlerin ya da firma talepleri doğrultusunda tasarımların prototiplendirileceği 3D printer, 3D tarama ve lazer kesici cihazlarının bulunacağı Prototip Uygulama Merkezi kurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara-İvedik OSB Meslek Edindirme ve Geliştirme Laboratuvarı ve Uygulama Merkezi Kurulması Projesi

Hibe Programı:

Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Sözleşme No:

TR51/14/SOSKA/0048

Proje Adı:

Ankara-İvedik OSB Meslek Edindirme ve Geliştirme Laboratuvarı ve Uygulama Merkezi Kurulması

Hibe Makamı:

Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

08.07.2014 / 08.07.2015

Proje Süresi:

12 ay

Proje Web Sitesi:

-

Projenin Genel Amaçları:

• İvedik Organize Sanayi Bölgesinde, Türkiye’nin ve Ankara’nın temel sorunlarından biri olan mesleki alanlarda nitelikli eleman sorununun çözülmesi,

• Bölgede faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilen düşük vasıflı isçilerin ve Ankara’da işsiz kesime yönelik mesleki eğitimlerin düzenlenmesi için alt yapının oluşturulması.

Proje Çıktıları:

Bilgisayar Laboratuvarı:Ankara İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 20 kişilik teorik eğitimlerin verilebileceği bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

CNC Uygulama Atölyesi: Ankara İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 7 adet eğitim tipi CNC ve 1 adet CNC Router’ın bulunduğu uygulamalı eğitim atölyesi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

İvedik OSB-Teknoloji Transfer Ofisi ve Patent Marka Bilgi Döküman Ofisinin Geliştirilmesi ve Sanayi Destek Programı Projesi

Hibe Programı:

2013 Teknik Destek Programı

Sözleşme No:

TR51/14/TD/0018

Proje Adı:

İvedik OSB-Teknoloji Transfer Ofisi ve Patent Marka Bilgi Doküman Ofisinin Geliştirilmesi ve Sanayi Destek Programı

Hibe Makamı:

Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

02.10.2014 / 01.11.2014

Proje Süresi:

1 ay

Proje Web Sitesi:

-

Projenin Genel Amaçları:

• İvedik OSB – Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü personelinin bölgede faaliyet gösteren firmalara daha etkin ve daha verimli hizmet sağlamasına yönelik eğitimler alması.

Proje Faaliyetleri:

Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi(PCM): Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü personeli 30 saatlik Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi(PCM) aldı.

Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi: Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü personeli 30 saatlik Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi aldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastik ve Kauçuk Sektörü Fizibilite, Yatırım Analizi ve Sektör Rekabet Gücü Geliştirilmesi Projesi

Hibe Programı:

2014 Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Sözleşme No:

TR51/14/DFD/0002

Proje Adı:

Plastik ve Kauçuk Sektörü Fizibilite, Yatırım Analizi ve Sektör Rekabet Gücü Geliştirilmesi Projesi

Hibe Makamı:

Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

16.09.2014/ 16.12.2014

Proje Süresi:

3 ay

Proje Web Sitesi:

-

Projenin Genel Amaçları:

 

• İvedik OSB’de faaliyet gösteren Plastik ve Kauçuk Üreticileri sektörünün üniversite ve sivil topluk kuruluşlarıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırarak işbirliklerini artırmak,

 

• Plastik ve Kauçuk üretimi sektöründe faaliyet gösteren firmalara mevcut durum analizi gerçekleştirerek, üretim kapasitesini artıracak alt yapıyı oluşturmak,

 

• İvedik OSB’de Plastik ve Kauçuk Üreticileri Kümesini kurmak,

Proje Faaliyetleri:

 

Mevcut Durum Analizi: İvedik OSB’de faaliyet gösteren toplam 100 firmaya anket yapılarak sektörün üretim, pazarlama, Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları ve markalaşma konularında mevcut durumları tespit edildi.

Sektör Strateji Raporu: Gerçekleştirilen mevcut durum analizi sonucunda belirlenen sorunlar ile ilgili sektör strateji raporu hazırlandı.

Bilinçlendirme Çalışmaları: Gerek anket çalışmaları sırasında, gerek açılış ve kapanış toplantılarında firmalara kümelenmenin önemi, getirileri ve gerekliliği ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü. Aynı zamanda KOSGEB, TÜBİTAK ve İş-Kur uzmanları tarafından kurumlarının KOBİ’lere sağladığı teşvik programları hakkında eğitimler düzenlendi.

Kümelenme Tanıtım Kataloğu: Anket yapılan 100 firmanın yer aldığı, firma ve ürünlerinin tanıtıldığı firma kataloğu oluşturuldu.

 

 

 

Ankara İvedik OSB Makine Üreticileri Sektörü Mevcut Durumunun Analizi ve Markalaşma, Yenilikçi ve Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

Hibe Programı:

2013 Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Sözleşme No:

TR51/13/DFD/0014

Proje Adı:

Ankara İvedik OSB Makine Üreticileri Sektörü Mevcut Durumunun Analizi ve Markalaşma, Yenilikçi ve Rekabet Gücünün Artırılması

Hibe Makamı:

Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

19.02.2014 / 19.05.2014

Proje Süresi:

3 ay

Proje Web Sitesi:

www.imak.ivedikosb.org.tr

Projenin Genel Amaçları:

 

• İvedik OSB’de faaliyet gösteren Makine Üreticileri sektörünün üniversite ve sivil topluk kuruluşlarıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırarak işbirliklerini artırmak,

 

• Makine üretimi sektöründe faaliyet gösteren firmalara mevcut durum analizi gerçekleştirerek, üretim kapasitesini artıracak alt yapıyı oluşturmak,

• İvedik OSB’de Makine Üreticileri Kümesini kurmak,

Proje Faaliyetleri:

Mevcut Durum Analizi: İvedik OSB’de faaliyet gösteren toplam 250 firmaya anket yapılarak sektörün üretim, pazarlama, Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları ve markalaşma konularında mevcut durumları tespit edilmiştir.

Sektör Strateji Raporu: Gerçekleştirilen mevcut durum analizi sonucunda belirlenen sorunlar ile ilgili sektör strateji raporu hazırlandı.

Bilinçlendirme Çalışmaları: Gerek anket çalışmaları sırasında, gerek açılış ve kapanış toplantılarında firmalara kümelenmenin önemi, getirileri ve gerekliliği ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü. Aynı zamanda KOSGEB, TÜBİTAK ve İş-Kur uzmanları tarafından kurumlarının KOBİ’lere sağladığı teşvik programları hakkında eğitimler düzenlendi.

Kümelenme Tanıtım Kataloğu: Anket yapılan 250 firmanın yer aldığı, firma ve ürünlerinin tanıtıldığı firma kataloğu oluşturuldu.

Web Sitesi: Kümelenme alt yapısının oluşturulduğu proje kapsamında anket çalışması yapılan firmaların iletişim bilgileri ve üretimini yaptıkları ürünlerini tanıttıkları web sitesi yayına başladı.

 

 

Ankara İvedik OSB Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Ürünleri Üretici Firmalarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

Hibe Programı:

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2010/8 Tebliği

Sözleşme No:

12.UR-GE.032

Proje Adı:

Ankara İvedik OSB Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Ürünleri Üretici Firmalarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

Hibe Makamı:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

09.10.2012 / 09.10.2015

Proje Süresi:

3 yıl

Proje Web Sitesi:

-

Projenin Genel Amaçları:

 

• Firmaların ihracat yapmalarının önündeki engellerin, ihracat yapabilmeleri için izlenecek strateji yol haritasının ve hedef yurtdışı pazarların belirlenmesi için ihtiyaç analizi yapılması,

 

• Firmaların ihracata başlamaları ya da ihracatlarını geliştirmeleri için farkındalığın oluşturulması, firmaların ihracat konusunda bilgilendirilmesi, firmaların bünyesinde gerçekleştiremediği araştırma ve analizlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak Eğitim&Danışmanlık faaliyetleri yürütülmesi,

• Hedef pazarlarda yerinde tespitlerde bulunmak, potansiyel müşterilerle bire bir görüşmeler yapmak, proje ile oluşturulan kümeyi tanıtmak için yurt dışı pazar ziyaretleri düzenlemek ya da potansiyel müşterilerin ülkemizde ağırlanacağı Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Proje Faaliyetleri:

 

İhtiyaç Analizi: Proje kapsamında yer alan 19 firma için ortak ihtiyaç analizi çalışması yapılarak firmaların mevcut durumları, ihracat kapasite ve potansiyeli, hedef ülke ve pazarlar belirlendi. Firmaların ihracat yapmalarını engelleyen sebepler tespit edildi.

Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Danışmanlığı:Danışmanlık kapsamında firmalara toplam 22 saatlik Dış Ticaret eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından her firmada haftada 2 gün olmak üzere 6 ay süresince yardımcı dış ticaret ve ticari istihbarat danışmanı istihdam edildi. Bunun yanı sıra uzman danışmanlar aylık firma ziyaretleriyle yürütülen çalışmaları denetleyerek firma ihracat strateji yol haritasının oluşturulmasını sağladılar.

 

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri:Proje kapsamında yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmedi.

 

 

Ankara İvedik OSB Biyomühendislik, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Gereçleri Üreticileri Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

Hibe Programı:

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2010/8 Tebliği

Sözleşme No:

12.UR-GE.033

Proje Adı:

Ankara İvedik OSB Biyomühendislik, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Gereçleri Üreticileri Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

Hibe Makamı:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

09.10.2012 / 09.10.2015

Proje Süresi:

3 yıl

Proje Web Sitesi:

www.mediclus.com

Projenin Genel Amaçları:

• Firmaların ihracat yapmalarının önündeki engellerin, ihracat yapabilmeleri için izlenecek strateji yol haritasının ve hedef yurtdışı pazarların belirlenmesi için ihtiyaç analizi yapılması,

• Firmaların ihracata başlamaları ya da ihracatlarını geliştirmeleri için farkındalığın oluşturulması, firmaların ihracat konusunda bilgilendirilmesi, firmaların bünyesinde gerçekleştiremediği araştırma ve analizlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak Eğitim&Danışmanlık faaliyetleri yürütülmesi,

• Hedef pazarlarda yerinde tespitlerde bulunmak, potansiyel müşterilerle bire bir görüşmeler yapmak, proje ile oluşturulan kümeyi tanıtmak için yurt dışı pazar ziyaretleri düzenlemek ya da potansiyel müşterilerin ülkemizde ağırlanacağı Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Proje Faaliyetleri:

 

İhtiyaç Analizi: Proje kapsamında yer alan 23 firma için ortak ihtiyaç analizi çalışması yapılarak firmaların mevcut durumları, ihracat kapasite ve potansiyeli, hedef ülke ve pazarlar belirlendi. Firmaların ihracat yapmalarını engelleyen sebepler tespit edildi.

 

Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Danışmanlığı: Danışmanlık kapsamında firmalara toplam 22 saatlik Dış Ticaret eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından her firmada haftada 2 gün olmak üzere 6 ay süresince yardımcı dış ticaret ve ticari istihbarat danışmanı istihdam edildi. Bunun yanı sıra uzman danışmanlar aylık firma ziyaretleriyle yürütülen çalışmaları denetleyerek firma ihracat strateji yol haritasının oluşturulmasını sağladılar.

Markalaşma ve Uluslararasılaşma Danışmanlığı: Danışmanlık kapsamında 23 firma ile detaylı markalaşma ve uluslararsılaşma anketi yapıldı. Neticesinde küme olarak gerçekleştirilecek pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak; küme tanıtım kataloğu, küme yetenek matrisi, küme ürün matrisi, her firma için uluslararası pazarlama kataloğu oluşturuldu. Ayrıca küme tanıtımı için web sitesi hazırlandı.

 

Endüstriyel Tasarım Danışmanlığı: Danışmanlık kapsamında 21 firmanın her biri için belirleyecekleri bir ürünlerine marka kimliği oluşturması, rekabet ettiği ürünler arasında tasarım farklılığı oluşturulması, katma değerinin yükseltilmesi amacıyla endüstriyel tasarım hizmeti verilmiş ve tasarımı tamamlanan ürünün prototip uygulaması yapılarak firmalara teslim edilmiştir. Danışmanlık hizmeti 15 aylık sürede tamamlanmıştır.

 

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri:Proje kapsamında yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara İvedik OSB Plastik, Kauçuk ve Poliüretan Ürünleri Üretici Firmalarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

 Hibe Programı:

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2010/8 Tebliği

Sözleşme No:

12.UR-GE.042

Proje Adı:

Ankara İvedik OSB Plastik, Kauçuk ve Poliüretan Ürünleri Üretici Firmalarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

Hibe Makamı:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Proje Ortakları:

-

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

11.10.2012 / 11.10.2015

Proje Süresi:

3 yıl

Proje Web Sitesi:

-

Projenin Genel Amaçları:

 

• Firmaların ihracat yapmalarının önündeki engellerin, ihracat yapabilmeleri için izlenecek strateji yol haritasının ve hedef yurtdışı pazarların belirlenmesi için ihtiyaç analizi yapılması,

• Firmaların ihracata başlamaları ya da ihracatlarını geliştirmeleri için farkındalığın oluşturulması, firmaların ihracat konusunda bilgilendirilmesi, firmaların bünyesinde gerçekleştiremediği araştırma ve analizlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak Eğitim&Danışmanlık faaliyetleri yürütülmesi,

• Hedef pazarlarda yerinde tespitlerde bulunmak, potansiyel müşterilerle bire bir görüşmeler yapmak, proje ile oluşturulan kümeyi tanıtmak için yurt dışı pazar ziyaretleri düzenlemek ya da potansiyel müşterilerin ülkemizde ağırlanacağı Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri gerçekleştirilmesi.

Proje Faaliyetleri:

İhtiyaç Analizi: Proje kapsamında yer alan 23 firma için ortak ihtiyaç analizi çalışması yapılarak firmaların mevcut durumları, ihracat kapasite ve potansiyeli, hedef ülke ve pazarlar belirlendi. Firmaların ihracat yapmalarını engelleyen sebepler tespit edildi.

 Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Danışmanlığı: Danışmanlık kapsamında firmalara toplam 22 saatlik Dış Ticaret eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından her firmada haftada 2 gün olmak üzere 6 ay süresince yardımcı dış ticaret ve ticari istihbarat danışmanı istihdam edildi. Bunun yanı sıra uzman danışmanlar aylık firma ziyaretleriyle yürütülen çalışmaları denetleyerek firma ihracat strateji yol haritasının oluşturulmasını sağladılar.

Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri:Proje kapsamında yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmedi.

 

 Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Medikal Teknoloji Transferi, Endüstriyel Tasarım ve Ticarileştirme Merkezi Kurulması Projesi

Hibe Programı:

Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı TR51/11/YEN

Sözleşme No:

TR51/11/YEN/0100/110

Proje Adı:

Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi Medikal Teknoloji Transferi, Endüstriyel Tasarım ve Ticarileştirme Merkezi Kurulması

Hibe Makamı:

Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Ortakları:

 

• Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş.

• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

• Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:

29.12.2011 / 29.12.2012

Proje Süresi:

12 ay

Proje Web Sitesi:

www.ivedikmedikalplatform.com

Projenin Genel Amaçları:

 

• İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren medikal sektör sanayi ile üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili destekleyici paydaşlar arasında bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını kolaylaştırmak,

 

• Firmalar arası işbirliğini arttırarak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilikçilik kapasitesinin yükseltilmesini sağlamak,

 

• Uluslararası standartlarda katma değeri yüksek ürün tasarlanmasına katkıda bulunarak ticarileştirilmesine katkı sağlamak,

 

• Medikal Sektördeki işletmelerin rekabet gücünü arttırarak Ankara’nın bu alanda marka haline getirilmesidir.

Proje Faaliyetleri:

 

Eğitimler: Proje kapsamında Fikri Mülkiyet Hakları konusunda 3 adet, Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında 1 adet, Ar-Ge, Proje Ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi konusunda 1 adet olmak üzere toplam 5 eğitim düzenlenmiştir. Projenin tamamlanmasının ardından da platform üyelerinin talepleri doğrultusunda ücretsiz eğitimler düzenlenmektedir. Bu bağlamda FDA, Temiz Üretim ve Simbiyozm, İş Sağlığı ve Güvenliği, KOSGEB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri ve İş-Kur destekleri ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir.

 

Medikal İhtisas Teknoloji Transferi Merkezi Kuruldu: Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde 3 uzman ile faaliyetlerine başlamıştır. Teknoloji Transfer Merkezi, platforma üye firmaların yapacakları Ar-Ge, iş geliştirme ve ihracat faaliyetlerinde kamu destekleri konusunda farkındalık oluşturulması çalışmaları yürütmekte ve firmaların desteklerden faydalanmaları için proje yazımı ile ilgili teknik destek vermektedir.

 

Ar-Ge Destek Programları ve Fikir/Proje Geliştirme Kılavuzu Hazırlandı: Teknoloji Transfer Merkezi firmalara kamu destekleri farkındalık çalışmaları kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV tarafından verilen destekler ile ilgili bilgi ve proje hazırlama konusunda yönlendirmelerin bulunduğu destek kılavuzu hazırlanmıştır.

 

İvedik Medikal Sektör Platformu Kuruldu: 1 yıllık proje sonunda platforma 48 üye kaydı yapılmıştır. Platform üyesi firmalar arasında yapılan seçimlerle bir yönetim kurulu belirlenmiştir. 2015 Ocak ayı itibari ile Medikal Sektör Platformu üye sayısı 64’e ulaşmıştır.

 

İvedik Medikal Sektör Platformu Firma Kataloğu Oluşturuldu: Üye firmalar ile birebir görüşmeler yapılarak firma ve firma tarafından üretimi yapılan ürünlerin tanıtıldığı firma kataloğu oluşturulmuştur. Oluşturulan firma kataloğu Türkiye çapında Kamu Hastaneleri Kurumları’na, kuma, özel ve üniversite araştırma hastaneleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca İvedik Organize Sanayi Bölgesi katıldığı fuar ve proje pazarlarında ilgili kataloğu dağıtarak platformun tanıtım faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Endüstriyel Tasarım Merkezi’nin Kuruldu: Medikal Sektör Platformu üyesi firmaların ulusal ve uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik ürün farklılaştırmaları, yüksek katma değerli ürünlerin daha düşük maliyetlerle üretimini gerçekleştirebilmeleri, ürünlerinin markalaşması için gereken endüstriyel tasarım çalışmalarında destek olmak üzere Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçmiştir. Özellikle medikal ve tıbbi cihaz tasarımda tecrübeli ve konusunda uzman bir tasarım uzmanı bu kapsamda istihdam edilmektedir. Tasarım merkezi kurulmasıyla proje sonuna kadar 6 üye firmaya tasarım desteği verilmiştir. Tasarım ofisi faaliyetlerine devam etmekte, talep eden firmalar tasarım desteği alabilmektedir.

 

Web Sitesi Faaliyete Geçti: proje kapsamında platform web sitesi hizmete sunuldu. http://www.ivedikmedikalplatform.com/ adresinde platform üyesi firmaların firma bilgilerine ve üretilen ürünlere ulaşılabilmektedir. Sektörde gerçekleşen önemli gelişmeler paylaşılmaktadır. Aynı zamanda sektörle ilgili gerçekleşen fuar, seminer ve çalıştayların duyuruları yapılmaktadır.