Sanayi Tezleri Destek Programı (San-Tez)

Uygun Başvuru Sahipleri

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.

Programın Amacı

Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesi.

Uygun Başvuru Konuları

Proje destek çağrısında belirtilir.

Program Süresi

3 Yıl + 6 Ay

Destek Üst Limit

Proje destek çağrısında belirtilir.

Destek Oranı

•        Mikro işletme ise %85

•        Küçük Ölçekli işletme ise %80

•        Orta Ölçekli işletme ise %75

•        Büyük Ölçekli işletme ise %65

Desteklenecek Giderler

Personel giderleri

•        Makine, Teçhizat, Alet alımı

•        Yazılım alımı

•        Yayın alımı

•        Malzeme ve Sarf Malzemesi alımı

•        Danışmanlık ve hizmet alımı (Proje bütçesinin azami %20’si)

•        Yurt içi ve Yurt dışı seyahat giderleri

•        Proje kurum hissesi (Proje bütçesinin %5’i)

•        Nakliye, Sigorta ve Gümrük giderleri

Desteklenmeyecek Giderler

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri desteklenmemektedir.

 

Diğer Önemli Bilgiler

Proje ortağı firmanın birden fazla olması durumunda, proje bütçesi katkı oranları belirlenirken ölçeği büyük olan firma esas alınır.

Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın alınamaz.