Hakkımızda

İvedik Teknoloji Transfer Ofisi, Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, inovasyon, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde faydalanabilecekleri kamu teşvik ve destekleri konusunda farkındalığı oluşturulmak ve proje yazımında teknik destek verilmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde “Endüstriyel Tasarım ve Ticarileştirme Merkezi” ve Türk Patent Enstitüsü ile yapılan protokolle “TPE Patent Destek Ofisi” İvedik Teknoloji Transfer Ofisine bağlı olarak faaliyete geçmiş.

Zaman içerisinde faaliyet alanını genişleten müdürlüğümüz üniversite-sanayi işbirliği, firma işbirliklerinin güçlendirilmesi için eşleştirme çalışmaları, tedarik zincirlerinin oluşturulması, sektör kümelenmelerinin kurulması, ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenlenmesi gibi görevleri üstlenmiştir.

Kuruluşunda Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü adıyla faaliyet gösteren müdürlüğümüz, İvedik OSB Yönetim Kurulu Kararıyla 2015 Kasım ayından itibaren İvedik Teknoloji Transfer Ofisi adı altında bölgeye hizmet vermektedir.