Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt maaşları desteklenir.

Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin;

 

desteklenir.

Destek Miktar ve Oranları

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

 

Not: Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.