Tasarım Tescili

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan görsellik ve estetik artık ayrılmaz bir parçamız haline gelmiştir. Özgün tasarımlar, sanayinin gelişmesine yardımcı olurken, ortaya çıkan rekabet ortamında tüketici bilinçlenerek, daha seçici olmaya yönlendirilmektedir.Tüketicilerin ürün tercihlerinde, marka ve fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin tasarımları da etkin bir rol almaktadır. Prestij ve markalaşma yolundaki çabaların önemli bir bölümünü ise özgünlük ve kaliteyi beraberinde taşıyan ürünlerin dış görünüşleri oluşturmaktadır.Tüketicinin bu talebi üreticiyi yeni ve özgün tasarımlar oluşturmaya ve üretmeye sevk etmektedir.

Yeni ve özgün tasarımların ortaya çıkarılması ise, mali kaynakların ayrılması ve uzun soluklu ar-ge çalışmaları sonucu elde edilmektedir. Ortaya çıkan özgün tasarımlarınpiyasada taklit edilmesinin engellenmesi için yasal koruma sürecini başlatması yani tasarım tescil başvurusu yapması önemli hale gelmiştir. Bu sayede, tescilli tasarımlar pazarda güvenle yer alacak, tüketiciye özgün kimliğini bir belge ile sunacaklardır.

Endüstriyel tasarım, bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Ürünün biçimi olabileceği gibi; çizgilerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünümler de olabilir.  Bu görünümler ürünün teknik özelliklerini kesinlikle içermez.Tasarımların tescil edilerek korunması için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir.

Yenilik; bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarımyeni kabul edilir (KHK m. 6/I). Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.Karşılaştırılan tasarımlar hem yan yana konulur, hem de ayrı ayrı bakılarak değerlendirilir.Yenilik belirlenirken, ayırt edici niteliğe oranla yüzeysel bir inceleme yapılır.

Ayırt edici nitelik; bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

Uluslararası Locarno Sınıflandırmasına göre, aynı sınıf ve alt sınıfta yer alması halinde, birden çok tasarım tek bir başvuruda toplanabilir (Örneğin, ikili- üçlü koltuk takımları, giyim eşyaları, kumaş desenleri gibi.). Sınıflandırma toplam 32 ana sınıf ve bunların kendi içinde ayrıldığı alt sınıflardan oluşmaktadır.

Endüstriyel tasarım tescil başvuruları Türk Patent Enstitüsüne yapılır. Diğer fikri mülkiyet haklarında olduğu gibi tasarım tescilinde de ülkesellik kuralı geçerlidir, yalnız tescil işlemi gerçekleştirilen ülke sınırlarında koruma sağlar.Endüstriyel tasarım tescilleri yayınlanarak altı ay süreyle üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarına açılır. Başvuru aşamasında yayın işleminin en çok otuz ay kadar ertelenmesi mümkündür.

 

TPE Broşür: http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/B239E40A-4954-40A5-A9AF-7823B3D398BC.pdf