Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hibe Programı (UR-GE)

Ekonomi Bakanlığı 2010/8 Tebliği

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Tebliği ile Ekonomi Bakanlığı; İşbirliği Kuruluşlarının (Oda, Dernek, Sendika, OSB, TGB vb.) koordinasyonu altında firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile arttırmayı hedeflemektedir. UR-GE projeleri 3 yıllık süreye sahip olup İşbirliği Kuruluşunun talebiyle 2 yıl daha uzatılabilir.   Projede yer alan firmalar, İşbirliği Kuruluşunun firma talep/ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediği faaliyetlere destek kapsamında katılabilir. Ur-Ge destekleri 4 ana başlıkta toplanmış olup bu başlıklar altında gerçekleştirilen faaliyetlerden en az birine katılmayan firma bir sonraki başlık altında gerçekleştirilecek faaliyete katılım gösteremez.

 

UR-GE projesi ana başlıkları şu şekildedir;

Ekonomi Bakanlığı’nın TURQUALITY desteğinden faydalanmış olan firmalar ve şahıs firmaları Ur-Ge projelerine katılamazlar. Projenin yürütülmesinde tüm prosedürler İşbirliği Kuruluşu tarafından takip edilir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere firmalardan şirket ortağı ve/veya şirket çalışanları katılabilir. Firmalar yalnız bir Ur-Ge projesinde yer alabilir.

İhtiyaç analiz, firmaların ihracat, uluslararası pazar bilgisi, yönetim ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların ile hedef ve potansiyel pazarların tespit edilmesine yönelik olarak, strateji ve eylem odaklı olarak gerçekleştirilir.

Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, ihtiyaç analizi sonuç raporunda belirlenen konularla ilgili şirketlerin rekabet gücünü geliştirmeye ve ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlıkları kapsar. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde kısıtlama yoktur.

Tanıtım faaliyetleri, projeye katılan firmaların üyelerini oluşturduğu kümelenmenin web sitesi tasarımı, broşür/kitapçık tasarım ve basımı, yazılı görsel basın reklamları, tanıtım filmi çekilmesi ve logo tasarımı yapılması gibi giderleri kapsar.

Yurtdışı pazarlama faaliyetleri, projede yer alan firmaların dış pazarlar hakkında bilgi edinmeleri, potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları, uluslararası rekabet ve ihracat kapasitelerini artırmaları amacı ile İşbirliği Kuruluşu önderliğinde yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Yurtdışı pazarlama faaliyetine her bir firmadan en fazla 2 kişi proje kapsamında destekten yararlanır. Bir Ur-Ge projesinde en fazla 10 yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilir.

Alım heyeti faaliyeti, projede yer alan firmaların hedef ülkeden ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile basın mensupları davet edilerek firmaların ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlayan faaliyetlerdir. Alım heyetine davet edilen her bir şirket/kurumdan en fazla iki kişi proje kapsamında desteklenir. Bir Ur-Ge projesinde en fazla 10 alım heyeti faaliyeti düzenlenebilir.

İşbirliği kuruluğunun önderliğinde yürütülen faaliyetler %75 kamu desteğiyle gerçekleştirilir. Kalan %25’lik kısım firmalar tarafından karşılanır.

Bireysel danışmanlık, proje bitiminden sonra en geç 6 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı’na firmaların başvurusuyla ihracat kapasitesinin geliştirilmesi yönelik Bakanlıkça uygun görülen konularda bireysel danışmanlık hizmeti alır. Danışmanlık hizmet giderleri 3 yıla kadar   %70 oranında desteklenir.

Destek Üst Limitleri