Vizyon

İvedik Organize Sanayi Bölgesini, Ankara’nın güçlü akademik kadrosu ile yüksek üretim kabiliyetine sahip sanayisini ortak platformda buluşturan, fikrin ticarileştirilmesi için gerekli finansman, yasal koruma, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon merkezi haline getirmek.